Bảng giá Bánh trung thu Đức Phát 2022

banh-trung-thu-duc-phat

Bảng giá Bánh nướng >220g 2022

Mã Bánh Bánh nướng >220g Trọng lượng Giá bán (VNĐ)
111 Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt (4 trứng) 600g Liên hệ
666 Thập cẩm gà quay (4 trứng) 600g Liên hệ
777 Ngũ nhơn đặc biệt (4 trứng) 600g Liên hệ
555 Thập cẩm đặc biệt (4 trứng) 600g Liên hệ
95 Thập cẩm gà quay bào ngư (2 trứng) 220g Liên hệ
93 Gà quay vi cá (2 trứng) 220g Liên hệ
83 Sen trà xanh (2 trứng) 220g Liên hệ
73 Ngũ nhơn (2 trứng) 220g Liên hệ
63 Thập cẩm gà quay (2 trứng) 220g Liên hệ
53 Thập cẩm (2 trứng) 220g Liên hệ
50 Sen Dứa (2 trứng) 220g Liên hệ
46 Môn (2 trứng) 220g Liên hệ
43 Hạt sen (2 trứng) 220g Liên hệ
33 Nhân Dừa (2 trứng) 220g Liên hệ
23 Đậu xanh (2 trứng) 220g Liên hệ
06 Táo đỏ (2 trứng) 220g Liên hệ
03 Đậu đỏ (2 trứng) 220g Liên hệ
3 Sen cà phê (2 trứng) 220g Liên hệ
1 Mè đen (2 trứng) 220g Liên hệ

Bảng giá Bánh nướng 180g 2022

Mã Bánh Bánh nướng 180g Trọng lượng Giá bán (VNĐ)
94 Thập cẩm gà quay bào ngư (2 trứng) 180g Liên hệ
92 Gà quay vi cá (2 trứng) 180g Liên hệ
82 Sen trà xanh (2 trứng) 180g Liên hệ
72 Ngũ nhơn (2 trứng) 180g Liên hệ
62 Thập cẩm gà quay (2 trứng) 180g Liên hệ
52 Thập cẩm (2 trứng) 180g Liên hệ
48 Sen Dứa (2 trứng) 180g Liên hệ
44 Môn (2 trứng) 180g Liên hệ
42 Hạt sen (2 trứng) 180g Liên hệ
32 Nhân Dừa (2 trứng) 180g Liên hệ
22 Đậu xanh (2 trứng) 180g Liên hệ
04 Táo đỏ (2 trứng) 180g Liên hệ
02 Đậu đỏ (2 trứng) 180g Liên hệ
4 Sen cà phê (2 trứng) 180g Liên hệ
2 Mè đen (2 trứng) 180g Liên hệ

Bảng giá Bánh nướng 150g 2022

Mã Bánh Bánh nướng 150g Trọng lượng Giá bán (VNĐ)
61 Thập cẩm gà quay (1 trứng) 150g Liên hệ
51 Thập cẩm (1 trứng) 150g Liên hệ
41 Hạt sen (1 trứng) 150g Liên hệ
31 Nhân dừa (1 trứng) 150g Liên hệ
21 Đậu xanh (1 trứng) 150g Liên hệ

Bảng giá Bánh dẻo 2022

Mã Bánh Bánh dẻo Trọng lượng Giá bán (VNĐ)
DDX250 Dẻo đậu xanh (0 trứng) 250g Liên hệ
DDX200 Dẻo đậu xanh (0 trứng) 200g Liên hệ
DHS250 Dẻo hạt sen (0 trứng) 250g Liên hệ
DHS200 Dẻo hạt sen (0 trứng) 200g Liên hệ
DHTD250 Dẻo hạt sen dứa (0 trứng) 250g Liên hệ
DHTD200 Dẻo hạt sen dứa (0 trứng) 200g Liên hệ
DTC250 Dẻo thập cẩm (0 trứng) 250g Liên hệ
DTC200 Dẻo thập cẩm (0 trứng) 200g Liên hệ

Bảng giá Bánh chay 2022

Mã Bánh Bánh chay Trọng lượng Giá bán (VNĐ)
TCC01 Thập cẩm chay 220g Liên hệ
ĐXC02 Đậu xanh chay 220g Liên hệ
MĐPMC Mè đen phô mai chay 220g Liên hệ
888 Thập cẩm chay 600g Liên hệ

Bảng giá Bánh thiếu nhi 2022

Mã Bánh Bánh thiếu nhi Trọng lượng Giá bán (VNĐ)
HC Heo con 100g Liên hệ

Bảng giá Bánh pía 2022

Mã Bánh Bánh pía Trọng lượng Giá bán (VNĐ)
PIA4 Bánh Pía đặc biệt (4 trứng) 700g Liên hệ
PIA2 Bánh Pía đặc biệt (2 trứng) 250g Liên hệ
PIA1 Bánh Pía (1 trứng) 200g Liên hệ
Pía Cây Lớn 500g Liên hệ
Pía Cây Nhỏ 380g Liên hệ
Bạn cần hỗ trợ?