Bảng giá Bánh trung thu Khiết Minh 2020

Bánh Trung Thu Khiết Minh

banh-trung-thu-khiet-minh

Bảng giá Bộ quà tặng đặc biệt 2020

Mã Bánh Bộ quà tặng đặc biệt Trọng lượng Giá bán (VNĐ)
TVTV20 TRĂNG VÀNG THỊNH VƯỢNG 200g
+ 1 bánh Thập Cẩm Thượng Hạng (200g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Yến Sào Gà Quay (200g)
+ 1 bánh Trà Xanh (200g)
+ 1 bánh Ngọc Như Ý – Phômai hạt Chia (200g)
+ Hộp Trà
800g đ
TVCT20 TRĂNG VÀNG CÁT TƯỜNG 200g
+ 1 bánh Thập Cẩm Thượng Hạng (200g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Vi Cá Gà Quay (200g)
+ 1 bánh Ngọc Tam Sắc (200g)
+ 1 bánh Ngọc Như Ý – Phômai Hạt Chia (200g)
+ Hộp Trà
800g đ
TVPQ20 TRĂNG VÀNG PHÚ QUÝ 200g
+ 1 bánh Thập Cẩm Thượng Hạng (200g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Vi Cá Gà Quay (200g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Yến Sào Gà Quay (200g)
+ 1 bánh Ngọc Tam Sắc (200g)
+ 1 bánh Ngọc Như Ý (200g)
+ 1 bánh Ngọc Hoàng Kim (200g)
+ Hộp Trà
1200g đ
TVTV25 TRĂNG VÀNG THỊNH VƯỢNG 250g
+ 1 bánh Thập Cẩm Thượng Hạng (250g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Yến Sào Gà Quay (250g)
+ 1 bánh Trà Xanh (250g)
+ 1 bánh Ngọc Như Ý – Phômai hạt Chia (250g)
+ Hộp Trà
1000g đ
TVCT25 TRĂNG VÀNG PHÍ QUÝ 250g
+ 1 bánh Thập Cẩm Thượng Hạng (250g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Vi Cá Gà Quay
+ 1 bánh Thập Cẩm Yến Sào Gà Quay (250g)
+ 1 bánh Ngọc Tam Sắc (250g)
+ 1 bánh Ngọc Như Ý – Phômai Hạt Chia (250g)
+ Hộp Trà
1200g đ
TVPQ25 TRĂNG VÀNG PHÚ QUÝ 200g
+ 1 bánh Thập Cẩm Thượng Hạng (250g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Vi Cá Gà Quay (250g)
+ 1 bánh Thập Cẩm Yến Sào Gà Quay (250g)
+ 1 bánh Ngọc Tam Sắc (250g)
+ 1 bánh Ngọc Như Ý (250g)
+ 1 bánh Ngọc Hoàng Kim (250g)
+ Hộp Trà
1500g đ

Bảng giá Thập Cẩm Rồng Vàng 2020

Mã Bánh Thập Cẩm Rồng Vàng Trọng lượng Giá bán (VNĐ)
GQY4 Thập Cẩm Gà Quay Yến Sào Đặc Biệt (4 trứng) 800g đ
GQY8 Thập Cẩm Gà Quay Yến Sào Đặc Biệt (8 trứng) 1200g đ
GQY10 Thập Cẩm Gà Quay Yến Sào Đặc Biệt (10 trứng) 1500g đ
GQY12 Thập Cẩm Gà Quay Yến Sào Đặc Biệt (12 trứng) 1800g đ
GQC4 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (4 trứng) 800g đ
GQC8 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (8 trứng) 1200g đ
GQC10 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (10 trứng) 1500g đ
GQC12 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (12 trứng) 1800g đ

Bảng giá Bánh Trung Thu Thượng Hạng (300g) 2020

Mã Bánh Bánh Trung Thu Thượng Hạng (300g) Trọng lượng Giá bán (VNĐ)
TVG30 Thập Cẩm Vi Cá Gà Quay (2 trứng) 300g đ
TC30 Thập Cẩm Thượng Hạng (2 trứng) 300g đ
NKS30 Ngọc Tam Sắc Khoai Môn Sầu Riêng Trứng (1 trứng) 300g đ
NTD30 Ngọc Tam Sắc Trà Xanh Đậu Đỏ Trứng (1 trứng) 300g đ
NTV30 Ngọc Thịnh Vượng 300g đ
NNY30 Ngọc Như Ý 300g đ
NHK30 Ngọc Hoàng Kim 300g đ

Bảng giá Bánh Trung Thu Thượng Hạng (250g) 2020

Mã Bánh Bánh Trung Thu Thượng Hạng (250g) Trọng lượng Giá bán (VNĐ)
TVG25 Thập Cẩm Vi Cá Gà Quay (2 trứng) 250g đ
TC25 Thập Cẩm Thượng Hạng (2 trứng) 250g đ
NKS25 Ngọc Tam Sắc Khoai Môn Sầu Riêng Trứng (1 trứng) 250g đ
NTD25 Ngọc Tam Sắc Trà Xanh Đậu Đỏ Trứng (1 trứng) 250g đ
NTV25 Ngọc Thịnh Vượng 250g đ
NNY25 Ngọc Như Ý 250g đ
NHK25 Ngọc Hoàng Kim 250g đ

Bảng giá Bánh Trung Thu Thượng Hạng (200g) 2020

Mã Bánh Bánh Trung Thu Thượng Hạng (200g) Trọng lượng Giá bán (VNĐ)
TVG20 Thập Cẩm Vi Cá Gà Quay (2 trứng) 200g đ
TC20 Thập Cẩm Thượng Hạng (2 trứng) 200g đ
NKS20 Ngọc Tam Sắc Khoai Môn Sầu Riêng Trứng (1 trứng) 200g đ
NTD20 Ngọc Tam Sắc Trà Xanh Đậu Đỏ Trứng (1 trứng) 200g đ
NTV20 Ngọc Thịnh Vượng 200g đ
NNY20 Ngọc Như Ý 200g đ
NHK20 Ngọc Hoàng Kim 200g đ
Bạn cần hỗ trợ?