Thế Là Trung Thu Năm Nay Vẫn Một Mình – V.A – NhacCuaTui

Thế là trung thu năm nay vẫn một mình.
Vẫn chưa có bồ vẫn chưa có tiền
Ai còn độc thân tới hốt tôi đi
Hứa sẽ vâng lời hết đêm rằm thiếu nhi.

Tùng rinh rinh tùng tùng tùng rinh rinh
Người lớn đi chơi còn trẻ con ở nhà
Tùng rinh rinh rinh rinh tùng rinh rinh
Hết đêm rước đèn có thêm nhiều thiếu nhi.
Thế là trung thu năm nay vẫn một mình.
Vẫn chưa có bồ vẫn chưa có tiền
Ai còn độc thân tới hốt tôi đi
Hứa sẽ vâng lời hết đêm rằm thiếu nhi.

Tùng rinh rinh tùng tùng tùng rinh rinh
Người lớn đi chơi còn trẻ con ở nhà
Tùng rinh rinh rinh rinh tùng rinh rinh
Hết đêm rước đèn có thêm nhiều thiếu nhi.

Bạn cần hỗ trợ?