Sóc Trăng triển khai các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng triển khai những nội dung cơ bản, quan trọng về 4 quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Đó là Quy định số 100-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí; Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 7/10/2022 về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/2/2023 về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Đề án kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6//6/2025).

Đây là những nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức, đoàn thể, cơ quan báo chí.

soc-trang-trien-khai-cac-quy-dinh-cua-ban-bi-thu-trung-uong-dang-anh-1
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Tấn Hòa yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị liên quan và cán bộ, đảng viên phải nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định trên của Đảng. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và hướng dẫn việc thực hiện đạt hiệu quả tích cực hơn.

Cần xác định rõ việc triển khai thực hiện các quy định mới của Ban Bí thư là của cả hệ thống chính trị trong tỉnh, của các cơ quan báo chí tỉnh và của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương.

Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Sóc Trăng cần sớm chỉ đạo các cơ quan tham mưu triển khai, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung các quy định của Ban Bí thư.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá lại việc thực hiện các quy định của Trung ương, chú ý việc treo cờ Đảng, đảng viên sử dụng mạng xã hội, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí…

Hội nghị góp phần giúp các đại biểu nắm sâu sắc, đầy đủ về những nội dung của các quy định Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) đã ban hành, trên cơ sở đó, vận dụng vào tình hình thực tế và triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trong các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở Sóc Trăng.

Bạn cần hỗ trợ?