Bánh trung thu khách sạn Daewoo

Bánh trung thu khách sạn Daewoo

Bánh trung thu Khách sạn Daewoo Silver

Hộp bánh trung thu Daewoo Silver bao gồm 04 Bánh nướng các vị:

Bánh trung thu Nhân Hạt Chia, nhân Sen, Nam việt quất, Sữa dừa

Trọng lượng bánh 120 gram/bánh

Kích thước hộp: 

04 Baked Mooncakes: Chia seeds, Lotus, Cranberry, Coconut milk

Bánh trung thu Khách sạn Daewoo Crystal

Hộp bánh trung thu Khách sạn Daewoo Crystal bao gồm 06 Bánh nướng các vị:

Nhân Hạt chia, nhân Sen, Nam việt quất, Sữa dừa, Trà xanh hạnh nhân, Khoai môn hạnh nhân

Trọng lượng bánh 120 gram/bánh

Bộ sưu tập Bánh trung thu Họa Mi Thanh Nhã của Khách sạn Daewoo

06 Baked Mooncakes: Chia seeds, Lotus, Cranberry, Coconut milk, Green tea with almonds, Taro with almonds

Bánh trung thu Khách sạn Daewoo Deluxe

Hộp bánh trung thu Khách sạn Daewoo Deluxe bao gồm 06 Bánh nướng các vị:

Nhân Thập cẩm, Khoai môn, Đậu đỏ, Sầu riêng 6 ri, Hạt sen Trà xanh, Đậu xanh

Trọng lượng bánh 150 gram/bánh

Bộ sưu tập Bánh trung thu Mẫu đơn Cát tường của Khách sạn Daewoo

06 Baked Mooncakes: Mixed, Taro, Red Beans, Ri6 Durian, Lotus Seeds with Green Tea, Green Beans

Bánh trung thu Khách sạn Daewoo Premium

Hộp bánh trung thu Khách sạn Daewoo Premium bao gồm 06 Bánh nướng các vị & trà Ô Long hảo hạng:

Nhân Thập cẩm, Khoai môn, Đậu đỏ, Sầu riêng 6 ri, Hạt sen Trà xanh, Đậu xanh

Trọng lượng bánh 150 gram/bánh

06 Baked Mooncakes: Mixed, Taro, Red Beans, Ri6 Durian, Lotus Seeds with Green Tea, Green Beans

Bánh trung thu Khách sạn Daewoo Diamond

Hộp bánh trung thu Daewoo Diamond bao gồm 06 Bánh nướng các vị với 01 chai rư.ợu thượng hạng:

Nhân Hạt chia, nhân Sen, Nam việt quất, Sữa dừa, Trà xanh hạnh nhân, Khoai môn hạnh nhân và 01 chai thượng hạng Ý – Terre Forti Merlot

Trọng lượng bánh 120 gram/bánh

Kích thước hộp: 

06 Baked Mooncakes: Chia seeds, Lotus, Cranberry, Coconut milk, Green tea with almonds, Taro with almonds & 01 bottle of Italian red wi; ne – Terre Forti Merlot

Bánh trung thu Khách sạn Hà Nội Daewoo Royal

Hộp bánh trung thu Daewoo Royal bao gồm 06 Bánh nướng các vị với 01 chai thượng hạng:

Nhân Thập cẩm, Khoai môn, Đậu đỏ, Sầu riêng 6 ri, Hạt sen Trà xanh, Đậu xanh và 01 chai thượng hạng của Ý – Terre Forti Merlot

Trọng lượng bánh 150 gram/bánh

06 Baked Mooncakes: Mixed, Taro, Red Beans, Ri6 Durian, Lotus Seeds with Green Tea, Green Beans & 01 bottle of Italian red w; ine – Terre Forti Merlot

Bánh trung thu Khách sạn Daewoo Royal Plus

Hộp bánh trung thu Khách sạn Hà Nội Daewoo Royal Plus bao gồm 06 Bánh nướng các vị với 01 chai thượng hạng:

Nhân Hạt chia, nhân Sen, Nam việt quất, Sữa dừa, Trà xanh hạnh nhân, Khoai môn hạnh nhân và 01 chai thượng hạng Ball ant ines 12 năm tuổi, dòng Blended Scotch Whi;sky hoặc có thể lựa chọn các loại thượng hạng bên dưới

Trọng lượng bánh 150 gram/bánh

Quý khách có thể lựa chọn 01 chai thượng hạng trong hộp Bánh trung thu Daewoo Royal bằng các loại sau:

Bánh trung thu Khách sạn Daewoo Diamond Plus

Hộp bánh trung thu Khách sạn Hà Nội Daewoo Diamond Plus bao gồm 06 Bánh nướng các vị với 01 chai thượng hạng:

Nhân Hạt chia, nhân Sen, Nam việt quất, Sữa dừa, Trà xanh hạnh nhân, Khoai môn hạnh nhân và 01 chai thượng hạng Ballan tines 12 năm tuổi, dòng Blended Scotch Whi;sky hoặc có thể lựa chọn các loại thượng hạng bên dưới

Trọng lượng bánh 120 gram/bánh

Quý khách có thể lựa chọn 01 chai thượng hạng trong hộp Bánh trung thu Diamond bằng các loại sau:

Bạn cần hỗ trợ?