Bảng giá Bánh Trung Thu Đức Phát 2023 2022

banh-trung-thu-duc-phat-2023

Bảng giá Bánh Trung Thu Thượng Hạng 2022

Mã Bánh Bánh Trung Thu Thượng Hạng Trọng lượng Giá bán (VNĐ)
B83 Hoa Đậu Biếc Phô Mai (0 trứng) 200g đ
TRMS20 Titramisu (0 trứng) 200g đ
B80 Quế Hoa Kỷ Tử (2 trứng) 200g đ
B61 Ngũ Hạt Yến Mạch (2 trứng) 200g đ
A83 Hoa Đậu Biếc Phô Mai (0 trứng) 250g đ
TRMS Titramisu (0 trứng) 250g đ
A80 Quế Hoa Kỷ Tử (2 trứng) 250g đ
A61 Ngũ Hạt Yến Mạch (2 trứng) 250g đ

Bảng giá Bánh Trung Thu Đức Phát (loại 220g) 2022

Để có mức chiết khấu tốt nhất, Quý Khách vui lòng liên hệ hotline hoặc email [email protected]

Mã Bánh Bánh Trung Thu Đức Phát (loại 220g) Trọng lượng Giá bán (VNĐ)
03 Đậu Đỏ (2 trứng) 220g đ
06 Táo Đỏ (2 trứng) 220g đ
1 Mè Đen (2 trứng) 220g đ
23 Đậu Xanh (2 trứng) 220g đ
33 Nhân Dừa (2 trứng) 220g đ
43 Nhân Sen (2 trứng) 220g đ
46 Nhân Môn (2 trứng) 220g đ
50 Sen Dứa (2 trứng) 220g đ
53 Thập Cẩm (2 trứng) 220g đ
63 Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng) 220g đ
73 Ngũ Nhơn (2 trứng) 220g đ
83 Sen Trà Xanh (2 trứng) 220g đ
93 Gà Quay Vi Cá (2 trứng) 220g đ
95 Thập Cẩm Gà Quay Bào Ngư (2 trứng) 220g đ

Bảng giá Bánh Trung Thu Đức Phát (loại 180g) 2022

Để có mức chiết khấu tốt nhất, Quý Khách vui lòng liên hệ hotline hoặc email [email protected]

Mã Bánh Bánh Trung Thu Đức Phát (loại 180g) Trọng lượng Giá bán (VNĐ)
02 Đậu Đỏ (2 trứng) 180g đ
04 Táo Đỏ (2 trứng) 180g đ
2 Mè Đen (2 trứng) 180g đ
22 Đậu Xanh (2 trứng) 180g đ
32 Nhân Dừa (2 trứng) 180g đ
42 Nhân Sen (2 trứng) 180g đ
44 Nhân Môn (2 trứng) 180g đ
52 Thập Cẩm (2 trứng) 180g đ
62 Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng) 180g đ
72 Ngũ Nhơn (2 trứng) 180g đ
82 Sen Trà Xanh (2 trứng) 180g đ
92 Gà Quay Vi Cá (2 trứng) 180g đ
94 Thập Cẩm Gà Quay Bào Ngư (2 trứng) 180g đ

Bảng giá Bánh trung thu Đức Phát Đặc Biệt 2022

Để có mức chiết khấu tốt nhất, Quý Khách vui lòng liên hệ hotline hoặc email [email protected]

Mã Bánh Bánh trung thu Đức Phát Đặc Biệt Trọng lượng Giá bán (VNĐ)
111 Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 600g đ
555 Thập Cẩm Đặc Biệt (4 trứng) 600g đ
666 Thập Cẩm Gà Quay (4 trứng) 600g đ
777 Ngũ Nhơn (4 trứng) 600g đ
888 Thập Cẩm Chay 600g đ
01 Heo con (bánh thiếu nhi) đ
Bạn cần hỗ trợ?