Từ vựng tiếng Anh chủ đề Tết Trung Thu | Tiếng Anh Nghe Nói


tu-vung-chu-de-tet-trung-thu

 1. Mid-autumn festival /mɪdɔːtəm/: Tết Trung thu
 2. Moon cake /ˈmuːn keɪk/: bánh Trung thu
 3. Dragon dance /ˈdræɡ.ən dæns/: múa rồng
 4. Lion dance /ˈlaɪ.ən dɑːns/: múa lân
 5. Lantern /ˈlæn.tən/: đèn lồng
 6. Toy figurine /tɔɪ fɪɡ.əˈriːn/: tò he
 7. Mask /mɑːsk/: mặt nạ
 8. Moon /ˈmuːn/: mặt trăng
 9. Banyan /ˈbænjæn/: cây đa
 10. Lantern parade /ˈlæntən pəˈreɪd/: rước đèn
 11. Bamboo /bæmˈbuː/: cây tre
 12. The man in the moon/ The Moon Man: chú Cuội
 13. Moon goddess (fairy) /ˈmuːn/ /ɡɒd.es/: chị Hằng
 14. Jade Rabbit /dʒeɪd ˈræb.ɪt/: Thỏ ngọc
 15. Star-shaped lantern /stɑːr ʃeɪptˈlæn.tən/: đèn ông sao
 16. Carp-shaped lantern /kɑːrp ʃeɪptˈlæn.tən/: đèn cá chép
 17. Lantern Light Festival /ˈlæn.tɚn laɪt ˈfes.tə.vəl/: Lễ hội hoa đăng
 18. platform /ˈplætfɔːm/: mâm cỗ
 19. Lunar calendar /ˈluːnə(r) ˈkælɪndə(r)/: Âm lịch
 20. Egg yolk /eɡ jəʊk/: lòng đỏ
 21. Lotus seed /ˈləʊtəs siːd/: hạt sen
 22. Peanut /ˈpiːnʌt/: đậu phộng
 23. Moon sighting/ to gaze at the moon/ to admire the moon: ngắm trăng 

Những câu chúc trung thu hay và ý nghĩa nhất

 • Wish you and your family a happy Mid-Autumn Festival
  Chúc bạn cùng gia đình có ngày Tết Trung thu hạnh phúc.
 • Happy Mid-Autumn Festival
  Chúc mừng ngày Tết Trung thu.
 • Happy Mid-Autumn Festival! May the round moon bring you a happy family and a successful future
  Chúc mừng Tết Trung thu, mong vầng trăng tròn sẽ mang tới hạnh phúc và thành công cho gia đình bạn.
 • Wishing us a long life to san sẻ the graceful moonlight
  Mong chúng ta mãi được sống trường thọ để thưởng thức ánh trăng tuyệt đẹp này.
 • The Mid-Autumn Day approaches. I wish your family happiness and blessings forever
  Ngày Tết Trung thu sắp tới, tôi ước gia đình bạn được hạnh phúc và cứ gặp an lành.
 • Happy Mid-Autumn Day! Wish that you go well and have a successful and bright future
  Mừng ngày Tết Trung thu, ước rằng các điều dễ dàng, thành công và may mắn sẽ đến với bạn.
 • The roundest moon can be seen in the Autumn. It is time for reunions. I wish you a happy Mid-Autumn Day and a wonderful life
  Khi trăng tròn nhất vào mùa Thu cũng là thời điểm để mọi người sum họp. Tôi ước cậu có mùa Trung thu vui vẻ và cuộc sống mãn nguyện.
 • Wish you a perfect life just like the roundest moon in Mid-Autumn Day
  Mong bạn có cuộc sống an viên như vầng trăng tròn ngày Tết Trung thu.
 • A bright moon and stars twinkle and shine. Wishing you a merry Mid-Autumn Festival, bliss and happiness
  Mặt trăng và các ngôi sao lấp lánh tỏa sáng, ước cậu có một mùa Trung thu an lành và hạnh phúc.
 • I wish that your career and life, just like the round moon on Mid-Autumn Day, be bright and perfect
  Tôi ước công việc và cuộc sống của bạn sẽ sáng và toàn vẹn như vầng trăng tròn ngày Tết Trung thu.

Các bài học xem nhiều nhất

Từ vựng các loại rau củ trong tiếng Anh

Tổng hợp  tính từ tiếng Anh về tính cách con người


Bạn cần hỗ trợ?