A+ A A-

Tổng hợp các vi phạm phổ biến trong sản xuất bánh trung thu

Hàng năm, khi sắp vào mùa bánh Trung thu, cơ quan chức năng tại các tỉnh thành đều thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở/doanh nghiệp sản xuất bánh trung thu trên địa bàn. Nội dung sau là các lỗi mà cơ sở/doanh nghiệp…