Tết Trung Thu

Ngày xưa, ông bà ta ăn Tết Trung Thu thế nào?

Mời các bạn cùng ngắm những tấm ảnh chụp về những sinh hoạt trong ngày Tết Trung thu cách đây chừng 70, 80 năm, những hình ảnh ở đầu thế kỷ XX khi đời sống đô thị đã hình thành tạo ra những nét sinh hoạt thời cận đại.

Bạn cần hỗ trợ?