A+ A A-

Bánh trung thu Như Lan - Danh sách Điểm bán và Phân phối

Trụ sở: 66 - 68 Hàm Nghi, Q1, TP.HCM.

Điện thoại: (84-8) 3914 1338

Website: nhulan.vn

Thành phố Hồ Chí Minh

1. Địa chỉ: 50 Hàm Nghi, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

   Tel: (84-8)3829 2970 - 3821 4239

   Fax: 3821 4236

2. Địa chỉ: 64 - 66 - 68 Hàm Nghi, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

   Tel: (84-8)3914 1338

3. Địa chỉ: 363 - 365 - 367 Hai Bà Trưng, Quận 3, TP.HCM

   Tel: (84-8)3829 2590

   Fax: (84-8)3820 9842